A “BŐVÖLKÖDÉS”-EVANGÉLIUM TÖRTÉNETE (HISTORY of THE “PROSPERITY” GOSPEL)

-Forrás: Wikipédia

A korai pünkösdi mozgalom a prosperitás (bővölködés) evangéliumát még egyáltalán nem ölelte fel. A pünkösdi mozgalmon belül e tan felismerhető formája az 1940-50-es évek alatt kezdett el kiformálódni, a pünkösdi szabadító szolgálattal kapcsolatos tanítások kapcsán, illetve a gyógyító evangélisták szolgálatán keresztül. Ezek az evangélisták a bővölködés tanát az ébredéssel és a hitből való gyógyulással hozták összefüggésbe, és a „hit törvényeit (‘kérjetek és adatik nektek’), illetve az isteni megsokszorozódás törvényeit (‘adjatok, és nektek is adatik’) tanították”.

A prosperitás teológiájának egyik korai, prominens alakja E. W. Kenyon volt, aki az 1890-es években az Emerson College of Oratory-ban  (Boston, Massachusetts állam) tanult, ahol is találkozott az Új Gondolkodás Mozgalommal (New Thought Movement). Kenyon később kapcsolatba került jól ismert pünkösdi vezetőkkel, és természetfeletti kijelentésekről és a pozitív megvallásokról jelentetett meg írásokat. A háború utáni amerikai gyógyító ébredések során Kenyon írásai igen nagy hatással bírtak az akkor még csak kialakulófélben lévő bővölködés-mozgalom akkori és leendő vezetőire.

Oral Roberts 1947-ben kezdte el a prosperitás teológiáját tanítani. A hit törvényeit úgy magyarázta, hogy azok olyan ‘áldás-egyezségek’ (‘áldás-paktumok’), amelyek szerint Isten hétszeresen ‘téríti vissza’ az adományokat, azt ígérve, hogy az adakozók a Neki adott összegeket váratlan forrásokból kapják majd vissza. Roberts azt ajánlotta fel, hogy bármely olyan adományt, amely után az illető nem kap ‘váratlan isteni visszafizetést’, ő visszaszolgáltat az adakozónak. Az 1970-es években Roberts ezt a fajta áldás-egyezséget a ‘hit magja’ tantételként nevezte meg: az adakozás olyan, mint egyfajta ‘mag’, amely aztán később, az értékét tekintve egyre csak nő, majd végül megtérül az adakozónak. Roberts elkezdett „partnereket” gyűjteni, azaz olyan jómódú adakozókat, akik a támogatásuk ellenében azután zártkörű konferenciákra szóló meghívásokat kaptak, és bizonyos exkluzív szolgálati lehetőségekhez is hozzájutottak.

1953-ban A. A. Allen ismert hit-gyógyító kiadta „A bibliai anyagi bővölködés titka” (The Secret to Scriptural Financial Success) című könyvét, és erőteljesen népszerűsített olyan kereskedelmi jellegű tevékenységeket, mint pl. az ima-zsebkendők árusítása, amelyeket “csoda-olajjal” kentek meg, illetve a csodákat eredményező sátor-faforgácsok árusítása. Az 1950-es évek végén Allen már egyre inkább a bővölködésre fókuszált. Azt tanította, hogy a hit csodálatos módon meg tudja oldani az anyagi gondokat, és azt állította, hogy egy olyan természetfeletti találkozásban volt része, mely során Isten természetfeletti módon átváltoztatott egydolláros bankókat húszdolláros bankjegyekké, hogy ő (Allen) így ki tudja fizetni az adósságait. Allen a “hit szava” tant is tanította, mely szerint szavakkal elő lehet szólítani (‘beleteremteni’) dolgokat a létező világba.

Az 1960-as években a gyógyító ébredések elsődleges fókusza a bővölködés propagálása lett.

T. L. Osborn a 60-as években szintén elkezdte hangsúlyozni a bővölködést, és ismert volt arról, hogy a gazdagságát hivalkodóan mutogatta. Szintén ebben az évtizedben Oral Roberts és William Branham elkezdtek más egyéb, szintén a bővölködést hangsúlyozó szolgálatokat kritizálni, azzal érvelve, hogy a konkurens szolgálatok pénzgyűjtő technikái szükségtelenül nagy terhet róttak az alkalmaikra látogatókra. Az újabb és újabb pénzgyűjtő taktikák bevetésének oka részben az volt, hogy az országos rádióhálózatok kialakítása és a kampányok megvalósítása igen sokba került. Ugyanakkor a pünkösdi Isten Gyülekezetei (Assemblies of God) felekezet már akkor is gyakran kifogásolta azt, hogy a függetlenül szolgáló gyógyító evangélisták túlzott mértékben fókuszáltak az anyagi bővölködésre.

Televíziós evangelizálások

Az 1960-as években a bővölködés evangéliumát hirdető szolgálók elkezdtek a televízióban is evangelizálni, és az amerikai vallásos műsorokban ez a tan egyre dominánsabb lett. Oral Roberts járt ebben az élen, aki egy olyan komplex heti műsorprogramot indított el, amely aztán a legnézettebb vallási műsor lett az Egyesült Államokban. 1968-ra Roberts összejöveteleinek a helyét – a nagy sátorokét, amelyek addig a szolgálatát jellemezték – a televízió vette át.

Az 1980-as években Amerikában a közfigyelem újra a prosperitás teológiája felé fordult, az olyan prominens televíziós evangélisták befolyásának köszönhetően, mint pl. Jimmy Swaggart és Jim Bakker. Az ő befolyásuk azonban igencsak megcsappant, amikor anyagi visszaélésekkel kapcsolatos botrányokba bonyolódtak, amelyek aztán igen nagy nyilvánosságot kaptak. Az ő letűnésüket követően viszont a Trinity Broadcasting Network (TBN, a legnagyobb amerikai keresztény televíziós hálózat – a ford.) lett egyre népszerűbb, és töltött be egyre dominánsabb szerepet a bővölködést propagáló televíziós evangelizálásban – Robert Tilton-nal és Benny Hinn-nel az élen.

A ‘Hit Szava’ (“Word of Faith”)

Jóllehet az 1940-es-50-es évek majd’ mindegyik evangélistája azt tanította, hogy a hit anyagi jutalmakat hoz, egy olyan új, a bővölködésre irányuló tanítás fejlődött ki az 1970-es években, amely nagymértékben különbözött attól, amelyet az 1950-es években a pünkösdi evangélisták tanítottak. Ez az ún. “pozitív megvallás” vagy “hit szava” mozgalom azt tanította, hogy egy keresztény hittel elő tud hívni (létezésbe tud előszólítani) bármit, ami Isten akaratával megegyezik.

A bővölködés teológiájának terjesztésében Kenneth Hagin kulcsszerepet töltött be. 1974-ben megalapította a RHEMA Bible Training Center-t, és a következő 20 év során az iskola több mint tízezer diákot képzett ki a Hagin-féle teológiai irányultságra. Mint ahogy az más prosperitás-mozgalmakra nézve is igaz, ennél a mozgalomnál sincs csupán egy kizárólagos teológiai irányító szervezet, és a jól ismert szolgálattevők egyes teológiai kérdésekben igencsak eltérő véleményeket vallanak. Kenneth Hagin tanítását Candy Gunther Brown, az Indiana University egyik professzora úgy írta le, hogy az a ‘Hit Szava’ prosperitás-tannak a legortodoxabb formája.

A bővölködés-tan korunkbeli, amerikai történelme

Az új-pünkösdi (neo-pünkösdi) mozgalmat is részben a bővölködés teológiájának hangsúlyozása jellemezte, mely tan azután a késői 1990-es évek végére már egyre elfogadottabb lett a karizmatikus kereszténység köreiben. 2006-ra Amerikában a négy legnagyobb keresztény közösség közül háromban már tanították a bővölködés tanát, és Joel Osteen-nak tudható be az, hogy a bővölködés tana — a könyveinek köszönhetően (amelyek több mint 4 millió példányban keltek el) — a pünkösdi és karizmatikus berkeken kívül is elterjedhetett. Bruce Wilkinson-nak a ‘Jábez Imádsága’ (‘The Prayer of Jabez’) című könyve, amelyben arra invitálja az olvasókat,  hogy törekedjenek a bővölködésre, szintén milliós példányszámban kelt el.

Az új évezred elején a prosperitás teológiáját támogatókat leginkább még csak Amerika déli államaiban találhattuk. Az utóbbi években azonban — e tan támogatói szerint — már több tíz millió keresztény fogadta el a prosperitás teológiáját. Egy 2006-os felmérés szerint, amelyet a Time magazin készített, az amerikai keresztények 17%-a nyilatkozta azt, hogy azonosul ezzel az irányultsággal.

Nemzetközi növekedés

Az új évezredben a fejlődő világ országaiban igencsak megnőtt azon gyülekezetek száma, amelyek a bővölködés teológiáját tanítják. Philip Jenkins, a Pennsylvania-i Állami Egyetem professzora szerint a szegény országok nagy szegénységben élő lakosai gyakran találják a bővölködés tanát tetszetősnek, főleg a saját gazdasági tehetetlenségük miatt, illetve amiatt, hogy ez a tanítás igen nagy hangsúlyt fektet a csodákra. Az egyik olyan terület, ahol ez a tanítás robbanásszerűen növekszik nem más, mint Nyugat-Afrika, különösképpen Nigéria. A Fülöp-szigeteken pedig az El Shaddai Mozgalom (‘El Shaddai Movement’), amely a katolikus karizmatikus megújulás része, szintén elterjesztette a bővölködés teológiáját – a protestáns kereszténység berkein kívül is…

Forrás: http://www.johnthebaptisttv.com/
Eredeti forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Prosperity_theology Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s