ISTEN ABLAKA A SZÍVBE (God’s Window Into The Heart by Thomas Watson)

— Samuel at Gilgal („Gilgáli Sámuel”)

 Azok, amelyeket a “szív titkos bűneinek” hívhatunk, valójában egyáltalán nincsenek elrejtve. Isten mindent tud, és könnyen meglátja azt, ami az ember szívében van. Thomas Watson (1620-1686) ezt a következőképpen magyarázza:

„És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk.” (Zsid. 4:13)

“‘Milyeneknek kell lennünk nékünk’ (2Pét. 3:11)? Van vajon Istennek egy olyan ablaka, amely a szívünkbe nyílik? Valóban részletesen, kimerítően vizsgálja meg a tetteinket? Ó, milyen szentség, milyen őszinteség, milyen példamutató istenfélő viselkedés illik hozzánk egy ilyen szent jelenlétben! Ha valamilyen nagy uralkodó jelenlétébe volnánk hivatalosak, ugye, hogy milyen komoly előkészületeket tennénk meg? S ha egy földi király tekintete elé való kerülés eseménye ezt váltja ki bennünk, mennyivel jobban kell nekünk készülnünk, ha Isten szemei előtt készülünk megjelenni! A király csak a külsőségeket látja, lehet, hogy belül éppen egy árulást szőnek, amelyről pedig tudnia kellene – de a szív kulcsa ezzel szemben ott van Istennél, Jer.17:10:‘Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem’ – s ez vajon nem ébreszt-e bennünk tiszteletet? Az ünnepélyes megalázkodás e napjaiban Isten szeme elsősorban a szívekre tekint. Ő oda néz, azt figyeli, amelyet mi a legkevésbé; vannak, akik egyszerűen szívtelenek; a bűn ellopta a szíveiket; míg másoknak talán túl nagy szíve is van, ‘kettős szív’ (Zsolt. 12:2). Másoknak pedig olyan szívük van, amely nem jó semmire, földhözragadt szív, mint a Saulé, aki ‘Ímé, ő a holmik közé rejtőzék el’ (1Sám. 10:22). Vannak, akiknek mintegy angyali nyelvük van, de, mint Nabukodonozornak, vadállat szíve adatott neki. Atyámfiai, ha ott állt a szívünk is, ahol az arcunk, akkor ez a nap lehet, hogy a szégyentől való elpirulás napja, és lehet, hogy szégyenünkben alig tudunk még a másikra is nézni – de emlékezz: Istené a szívek kulcsa.

Amikor elérünk ahhoz, hogy ezeket az ünnepélyes, komoly kötelességeinket tárjuk fel, Isten ugyanazt kérdezi tőlünk, mint amit Jéhu Jehonadabtól a 2Kir. 10:15-ben: ‘Vajon olyan igaz-é a te szíved, mint az én szívem a te szívedhez?’, és ő azt mondta: ‘Olyan. Ha így van, nyújts kezet. És ő kezet nyújta, és felülteté őt maga mellé a szekérbe.’

Ez Isten kérdése most. Ti pedig azért jöttetek, hogy megalázzátok magatokat, és hogy Ővele megbékéljetek. ‘Jó-e a szíved irányomba?’ Ha erre mi is azt tudjuk válaszolni, amit Jehonadab is válaszolt, hogy ‘Igen, Uram, Te tudod, hogy ez így van’. S bár sok gyengeségem van, a szívem jó Feléd, nincs bennem hamis elfogultság, s bár nem vagyok tökéletes, reményeim szerint őszinte vagyok’, akkor Isten azt mondja neked, ‘Add nekem az imáidat, a könnyeidet, és most pedig, gyere, szállj fel velem a szekérre’. A vérző szívből fakadó könnycseppek drága illatok a mennyben. Ó, ha mindig szemünk előtt tartanánk azt, hogy Isten szeme mindent lát, akkor nem merészelnénk semmilyen idegen tüzet behozni az Ő isteni jelenlétébe. Azt olvassuk az Ezékiel által látott kerekekről, hogy minden kerékben ott volt egy másik kerék is. Így Istennek a gondolatain belül is ott voltak a gondolatai: Ő közénk és a gondolataink közé jön.

A költők által előszeretettel emlegetett Minerva ‘istennőt’ olyan szép színekkel alkották meg, festették le, hogy a néző bárhová is fordult, Minerva szemei ott voltak rajta. Fordulhatsz tehát te is oda, ahová akarsz, megszerethetsz bármely bűnt, de tudd: Isten még mindig rád tekint – Őneki olyan szeme van, amellyel a szívedbe lát. Milyen embereknek kell tehát akkor lennünk nekünk?…”

ENGLISH:

What one may call the “secret sins of the heart” are really no secret at all. God is always aware and easily sees into the heart of a man. Thomas Watson (1620 – 1686) explains below:

“But all Things are naked and open unto the Eyes of Him with whom we have to do.” (Hebrews 4:13)

‘What manner of persons ought we to be,’ 2 Peter 3.11. Hath God a window that opens into our hearts? Doth he make a critical descant upon our actions? Oh what holiness, what sincerity, what exemplary piety becomes us, being in such a presence! Were we to come before some great monarch, what solemn preparations would we make? Shall the eye of a king do so much, and not the eye of God? The king can only see the outside; there may be a treason within for ought he knows: but God hath a key for the heart, Jer. 17.10. ‘I the Lord search the heart;’ and will not this command reverence? In these days of solemn humiliation, God’s eye is principally upon the heart. God looks there most, where we look least; some have no heart at all; sin hath stolen away their heart; others have an heart too much, ‘An heart and an heart,’ Psalm 12.2. Others have hearts good for nothing, earthly hearts, like ‘Saul that was hid among the stuff,’ 1 Sam. 10.22. Some have angels’ tongues, but, as Nebuchadnezzar he had the heart of a beast given to him. Brethren, did our hearts stand where our faces do, this would be a day of blushing, we should be ashamed to look one upon another; remember, God hath a key for the heart.

When we come to these solemn duties, God asks that question, as Jehu did Jehonadab, 2 Kings 10.15. He saluted him, and said to him, ‘Is thy heart right, as my heart is with thy heart?’ and he said, ‘It is. If it be, give me thy hand: and he took him up into the chariot.’

This is God’s question. You come this day to humble yourselves and make atonement, ‘Is your heart right with me?’ If we can answer as he did, Lord, thou knowest it is; though I have much weakness, yet my heart is right, I have no false bias upon it; though I am not perfect, I hope I am sincere; then will God say, Give me your prayers, give me your tears, now ‘come up with me into the chariot.’ A tear from a bleeding heart is a precious perfume in heaven. Oh did we consider this all-seeing eye, we durst not bring so much strange fire into the Divine presence. We read of Ezekiel’s wheels, they had a wheel within a wheel. Thus God hath a thought within a thought: he comes between us and our thoughts.

The goddess Minerva, as the Poets feign, was drawn in such lively colors, that which way so ever one turned, still Minerva’s eye was upon him. Thus, turn which way you will, fall in love with any sin, still God looks upon you: he hath an eye in your heart. What manner of persons ought we to be?

Forrás: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/02/02/gods-window-into-the-heart/ Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

ISTEN ABLAKA A SZÍVBE (God’s Window Into The Heart by Thomas Watson)” bejegyzéshez egy hozzászólás

  1. Visszajelzés: Úgy gondozd a szívedet, mint egy kertet! (Keep your heart as you would keep a garden by W.S. Plumer) « Fókuszban az Ige/The Word in Focus

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s