AZ ISTENFÉLŐ EMBER SZERET ISTEN IGÉJÉRŐL BESZÉLNI (A Godly Man Loves Talking About God’s Word by Thomas Watson)

– Samuel at Gilgal (“Gilgáli Sámuel”)

Amikor valódi, jó tanácsra van szükséged, konzultálsz-e Isten Igéjével? Amikor megsokasodik a gonoszság a földön, felveszed-e a ‘Szellem kardját’, hogy kivágd vele a gonoszságot? Amikor úgy néz ki, hogy minden ellened dolgozik, iszol-e az élet forrásából? Ha igen, akkor te valóban szereted Isten Igéjét! Mindazonáltal, a legtöbb ember még csak öt percig sem tudna beszélgetni Isten Igéjéről. Thomas Watson (1620-1686) e szavakkal magyarázza, mennyire nagy szükség van olyan bizonyságtevőkre, akik képesek arra, hogy beszéljenek Krisztusról:

Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene! (Jer. 15:16)

“Soha ember nem ette még olyan nagy élvezettel a kedvenc ételét, mint ahogy a próféta Isten Igéjét. És valóban: hogyan is reagálhatna másképp a keresztény ember, minthogy nagy öröme teljék Isten Igéjében? Hiszen mindaz, amire csak vágyik, ami csak szeretne lenni, az Igében van leírva. Vajon nem okoz-e örömöt egy fiúnak, amikor az édesapja rá vonatkozó akaratát, testamentumát olvassa, amelyben az apja minden javát, s vagyonát őrá ruházza?

‘Szívembe rejtettem beszédedet’ (Zsolt. 119:11) – mint ahogy egy kincset rejtünk el, hogy azt el ne lophassák tőlünk. Az Ige a drágakő; a szív az a szoba, ahová el kell azt rejteni. Nagyon sokan az emlékezetükbe rejtik el az Igét, de nem a szívükbe. És miért rejtette el Dávid az Igét pont a szívében? ‘Hogy ne vétkezzem ellened.’ Mint ahogy egy ember, amikor fertőzött helyre megy, ellenszert, gyógyírt visz magával, az istenfélő ember úgy viszi az Igét a szívében egy szellemi ellenszerként, hogy az megőrizze őt a bűn fertőzésétől. Miért van az, hogy olyan sok ember fertőződött meg hibákkal, tévedésekkel, mások pedig erkölcsi gonoszsággal? Azért, mert nem rejtették el az Igét szent szellemi ellenszerként a szívükbe!

A bölcs ember nem engedi, hogy elvegyék tőle a földjét, hanem megvédi a birtoklevelét, s az ő jogos tulajdonát. Dávid király úgy tekintett az Igére, mint az ő öröksége földjére: ‘A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok.’ (Zsolt. 119:111) És gondolod, hogy ő eltűrte volna azt, hogy az örökségét, annak papírjait csak úgy kicsavarják a kezéből? Egy istenfélő ember nemcsak hogy szavaival kiáll az Ige mellett, hanem akár még meg is halna azért: ‘És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért…’ (Jel. 6:9)

‘Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát.’ (Jób 23:12). ‘A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.’ (Zsolt. 119:72). Van egy igen emlékezetes történet VI. Edvárd királyról. A megkoronázása napján, amikor három kardot helyeztek elé, azt jelképezve, hogy ő most már három birodalomnak lett az uralkodója, a király ezt mondta: ‘Még egy kard hiányzik.’ Amikor megkérdezték tőle, hogy mire gondol, azt felelte: ‘A Szent Biblia, amely a ‘Szellem kardja’, és amely e királyi jelvényeknél jobban értékelendő.’

‘A nyelvem a te beszédedről énekel.’ (Zsolt. 119:172). Ahogy egy kapzsi ember az új, gazdag szerzeményéről beszél, úgy beszél az istenfélő ember az Igéről. Mekkora kincs is az; mennyire telve van szépséggel és kedvességgel! Azok, akiknek száját a gonosz elnémította, s akik soha nem beszélnek Isten Igéjéről, azt mutatják csak meg, hogy ők még nem részesültek az Ige jó dolgaiból.

Az Ige iránytű, amelynek útmutatására nyugodtan rábízhatod az életed; az a mérleg, amelyen le tudod mérni a tetteidet. Ahogy Pál apostol is megélte, megvalósította az Igét a mindennapos, Istennel való járásában: ‘A hitet megtartottam’ (2Tim. 4:7). Pál megtartotta a hit tanát, és a hit életét élte.

Kérdés: Miért szereti az istenfélő ember az Igét?

Válasz: Az Ige felettébb kitűnő, felsőbbrendű volta miatt.

Az írott Ige a mi tűzoszlopunk, amely vezet minket. Megmutatja, hogy mely sziklákat kell elkerülnünk; ez az a térkép, amelynek segítségével elhajózunk az új Jeruzsálem felé. Az Ige egy szellemi tükör, amelyen keresztül betekinthetünk a saját szívünkbe. A természet tükre, amellyel a pogányok rendelkeztek, felfedte az életükben lévő foltokat, de ez a tükör, az Ige tükre felfedi a képzeletünkben lévő szennyfoltokat; az a tükör felfedte az igazságtalanságuk szennyfoltjait; de ez elénk tárja az igazságosságunk szennyfoltjait. ‘…ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn, én pedig meghalék’ (Róm. 7:9). Amikor az Ige, mintegy tükör, eljött, az én önigazultságomból fakadó minden elgondolásom meghalt.

Isten Igéje az egyedüli vigasz a nyomorúságban. Amíg mi ezt a felhőt követjük, a kőszikla minket követ. ‘Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.’ (Zsolt. 119:50). Krisztus az élő víz forrása; az Ige az az arany vízvezeték, amelyen keresztül az élő víz ömlik. Mi más tud újjáéleszteni, megeleveníteni a halál órájában, mint az élet Igéje (Fil. 2:16)?” (Forrás: „A Godly Man is a Lover of the Word!”, azaz: „Az istenfélő ember szereti Isten Igéjét!”)

Forrás: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/01/31/a-godly-man-loves-talking-about-gods-word/ Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s